קוד חוג בית חולים מחלקה מנהל מחלקה תקופה תקציר
04011א.א.גבילינסוןא.א.גפרופ' גדעון בכר 
1701א.א.ג.שיבאא.א.ג. וניתוחי ראש צווארדר' ערן אלון 
0102אונקולוגיהאיכילוביחידה לאונקולוגיהפרופ' עידו וולף 
10431פסיכיאטריהאברבאנלפסיכיאטריתפרופ' יובל מלמד 
1729כירורגיהשיבאכירורגיה פלסטיתפרופ' יוסי חייק 
18234ילדיםשיבא - ספראמכון להתפתחות הילדפרופ' לידיה גביס 
17022אונקולוגיהשיבארדיותרפיה אונקולוגיתפרופ' צבי סיימון 
0447פנימיתבילינסוןמערך ריאותפרופ' מרדכי קרמר 
0422גינקולוגיהבילינסוןילודיםד"ר מיקי אוסובסקי 
0402אונקולוגיהבילינסוןמכון אונקולוגי, מרכז דוידוףדר' אירית בן אהרוןשבועיים
0202אונקולוגיהאסף הרופאהמכון האונקולוגיפרופ' אבישי סלעשבועיים
1703עינייםשיבאעינייםדר' אמיר אלחלל2-6 שבועות
1740פנימיתשיבאמכון נפרולוגידר' פזית בקרמןשבועיים עד חודש
0103עינייםאיכילובעינייםפרופ' ענת לבנשטייןשבועיים/ ארבעה/ שישה המלצה למינימום חודש.
1203עינייםוולפסוןעינייםפרופ' גיא קליינמן 
0403עינייםבילינסוןעינייםפרופ' אירית בכר 
0203עינייםאסף הרופאעינייםפרופ' יצחק אבנישבועיים
1503עינייםמאירעינייםפרופ' מויסאייבשבועיים
1205אורתופדיהוולפסוןאורתופדיתדר' לוטן רפאלשבועיים - 6 שבועות
15051אורתופדיהמאירהיחידה להשתלות מפרקיםדר' ירון ברין 
0405אורתופדיהבילינסוןאורתופדיהדר' סטיבן וולקס 
15053אורתופדיהמאירכירורגיה של מפרק הכתףדר' ברצ'ילון וידאל4 שבועות
15054אורתופדיהמאיריחידה לכירורגיה של הידדר' פאול שגיב 
15055אורתופדיהמאיריחידה לקרסול וכף רגלפרופ' ניסקה מאיר 
0205אורתופדיהאסף הרופאאורתופדיתפרופ' יגאל מירובסקי 
0105אורתופדיהאיכילובאורתופדיתפרופ' משה סלעישבועיים
1705אורתופדיהשיבאהמערך האורתופדידר' משה לוינקופף, דר' חגי קלייןשבועיים - חודש
18426ילדיםשיבא - ספראאימונולוגיהפרופ' רז סומך 
0106אורתופדיה איכילובאורתופדיה אונקולוגיתדר' אמל חורי 
1908אפידמיולוגיהשמואל הרופא; בית רבקהגריאטריתפרופ' ארתור ליבוביץ פרופ' דני כהן 
0108אפידמיולוגיהאיכילובנוירואפידמיולוגיהפרופ' ניר גלעדישבועיים
1211גינקולוגיהוולפסוןאגף נשים ויולדותפרופ' יעקב ברשבועיים - 6 שבועות
1511גינקולוגיהמאירגינקולוגיהפרופ' עמי פישמןשבועיים - שישה שבועות
17423פנימיתשיבארפואת מטיילים ומחלות טרופיותפרופ' אייל לשם, פרופ' אלי שוורץ, פרופ' יחזקאל סידי, דר' שמואל שטיינלוף 
0211גינקולוגיהאסף הרופאנשים ויולדותפרופ' אריה הרמןשבועיים
1805ילדיםשיבא - ספראאורתופדית ילדיםדר' עמוס שינדלרשבועיים עד חודש
01428פנימיתאיכילובפנימית י'פרופ' פורת 
2510ילדיםבילינסון ושניידרמכון רפאל רקנאטי לגנטיקהפרופ' מוטי שוחט 
0148דימותאיכילוברדיולוגיהפרופ' אריה בלשרשבועיים
2048דימותשניידררדיולוגיהדר' אסנת קינןשבועיים
1148דימותהשרוןרדיולוגיהדר' גיל בכרשבועיים
0448דימותבילינסוןרדיולוגיהפרופ' אלי עטרשבועיים
01251כירורגיהאיכילובהיחידה לניתוחי המעי הגס והרקטוםפרופ' מיכה רבאו 
0454כירורגיהבילינסוןהשתלות איבריםפרופ' איתן מור 
0216פנימיתאסף הרופאמכון המטולוגיהדר' מיה קורן מיכוביץ 
0111גינקולוגיהאיכילובגינקולוגיה - ליספרופ' יריב יוגב 
1748דימותשיבארדיולוגיהפרופ' אלי קונןשבועיים
1749דימותשיבארפואה גרעיניתדר' לירן דומצבסקישבועיים
0116המטולוגיהאיכילובהמטולוגיהפרופ' עירית אביביתשבועיים - 4 שבועות
18232ילדיםשיבא - ספראפסיכיאטריה של הילדפרופ' דורון גוטהלף 
15429פנימיתמאירפנימית ב'דר' גדעון חר"ך 
04023אונקולוגיהבילינסוןמכון אונקולוגי מרכז דוידוףפרופ' ברוך ברנר 
2016המטולוגיהשניידרהמטואונקולוגיה ילדיםפרופ' שי יזרעאלי 
0916המטולוגיהדנההמטואונקולוגיה ילדיםדר' רונית אלחסיד 
1516המטולוגיהמאירהמטולוגיה ובנק הדםפרופ' מרטין אליס 
0159פנימיתאיכילובמרפאת כאבדר' סילביו בריל 
0219הרדמה וטיפול נמרץאסף הרופאטיפול נמרץ כללידר' יובל לאונובשבועיים
0420כירורגיהבילינסוןטראומהד"ר מיכאל שטיין 
04427פנימיתבילינסוןפנימית ד'ד"ר שלומי אמיר 
1720כירורגיהשיבאטראומה וכירורגיה קריטיתדר' יורם קליין 
0120טראומהאיכילובחטיבה כירורגית ב, יחידת הטראומה האשפוזיתפרופ' דרור סופר 
1750רפואה דחופהשיבאהמחלקה לרפואה דחופהדר' אבינח עירונישבועיים
0119הרדמה וטיפול נמרץאיכילובחטיבה כירורגית ב, היחידה לטיפול נמרץ כירורגי וטיפול פריאופרטיבידר' סולד עודד 
09234ילדיםדנהמכון להתפתחות הילדדר' יעל לייטנר 
0417כירורגיהבילינסוןהרדמהפרופ' ליאוניד אידלמן 
152500כירורגיהמאירכירורגית ילדיםדר' צבי שטיינר 
0118הרדמה וטיפול נמרץאיכילובהרדמה וטיפול נמרץפרופ' עידית מטות 
1218הרדמה וטיפול נמרץוולפסוןהרדמה וטיפול נמרץדר' ריזני נוגזר 
0434פנימיתבילינסוןהיחידה למחלות זיהומיותפרופ' ג'יהאד בשארה 
0236רפואה דחופהאסף הרופאהמחלקה לרפואה דחופהדר' שמואל בר-חיים 
2023ילדיםשניידרהמכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת - מרפאהפרופ' משה פיליפ 
1823ילדיםשיבא - ספראהיחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת נעוריםפרופ' אורית חמיאל 
1760פסיכיאטריהשיבאפסיכיאטריהדר' ורד בר 
1222ילדיםוולפסוןמחלקת ילדיםפרופ' עמי באלין 
0947ילדיםדנהריאות ילדיםדר' מורן לביא 
0222ילדיםאסף הרופאילדים ב'דר' מיכאל גולדמןשבועיים
0939ילדיםדנהנוירולוגית ילדיםפרופ' אביבה פתאל ולבסקי 
2022ילדיםשניידרכירורגית ילדים ונוערדר' דרגן קרבנוביץ 
18231ילדיםשיבא - ספראמחלקת טיפול נמרץפרופ' גידי פרת 
1204כירורגיהוולפסוןאורולוגיתדר' אלכסנדר ציביאן 
1504כירורגיהמאיראורולוגיתפרופ' אילן ליבוביץשבועיים
0140פנימיתאיכילובנפרולוגיהפרופ' דורון שוורץ 
0425כירורגיהבילינסוןכירורגית ב'פרופ' חנוך קשתן 
15252כירורגיהמאירכירורגית ב'פרופ' שמואל אביטלשבועיים עד שישה שבועות
0225כירורגיהאסף הרופאחטיבה כירורגיתפרופ' אריאל הלוישבועיים
0925כירורגיהדנההמחלקה לכירורגית ילדים מוגברת דר' גד לוטן 
15251כירורגיהמאירכירורגית א'דר' חיים פארןשבועיים - שישה שבועות
01252כירורגיהאיכילובחטיבה כירורגית ב'דר' סובחי עבו-עביד (סגן מנהל) 
1733כירורגיהשיבאניתוחי לבפרופ' לאוניד סטרניק 
04311כירורגיהבילינסוןניתוחי לב ילדיםדר' פורת אייל 
04312כירורגיהבילינסוןנתוחי חזהפרופ' דן ערבות 
04313כירורגיהבילינסוןניתוחי לב מבוגריםדר' פורת אייל 
1731כירורגיהשיבאכירורגית ניתוחי חזהדר' רן קרמרשבועיים עד חודש
0232כירורגיהאסף הרופאכירורגית כלי דםפרופ' איתן הלדינברג 
0132כירורגיהאיכילובכירורגית כלי דםפרופ' יהודה וולף 
0138נוירולוגיהאיכילובנוירוכירורגיהפרופ' צבי רם 
1756פנימיתשיבאמחלות כבדפרופ' זיו בן-ארי 
0438נוירולוגיהבילינסוןנוירוכירורגיהדר' סטיב שלמה ג'קסון 
02423פנימיתאסף הרופאפנימית א'פרופ' אהובה גוליק 
1501א.א.גמאירא.א.גפרופ' נגריס 
1704פנימיתשיבאאורולוגיהפרופ' יורם מור, דר' זהר דותן 
0229כירורגיה אסף הרופאכירורגיה פלסטיתפרופ' ליאור הלר 
0129כירורגיה איכילובכירורגיה פלסטיתפרופ' איל גורשבועיים
20391ילדיםשניידרהמכון לנוירולוגיה של הילד והמתבגר - מרפאהפרופ' יורם נבו, דר' תמר שטיינברגבין שבועיים עד שישה שבועות
1728כירורגיהשיבאכירורגיה כללית והשתלותפרופ' דן רוזין 
0126כירורגיה איכילובהיחידה לכירורגיה אונקולוגיתפרופ' יוסף קלאוזנר 
0209כירורגיהאסף הרופאהמכון לבריאות השדדר' יצחק פפו דר' תמר קרנישבועיים
0137כירורגיהאיכילובחטיבה כירורגית ב' יחידת ההשתלותדר' עידו נחמני 
01253כירורגיהאיכילובהיחידה לנתוחי כבד ודרכי מרהפרופ' קלאוזנר 
01254כירורגיהאיכילובהיחידה לפרוסקופיה מתקדמתדר' סובחי עבו-עביד (סגן מנהל) 
0439נוירולוגיהבילינסוןנוירולוגיהפרופ' איתן אוריאלבין שבועיים לשישה שבועות
1239נוירולוגיהוולפסוןנוירולוגיתדר' דבי רון 
1043פסיכיאטריהמרכז לבריאות הנפש - באריפסיכיאטריהדר' אסף טריפטו 
0239נוירולוגיהאסף הרופאנוירולוגיתפרופ' כרמל ערמון 
0139נוירולוגיהאיכילובנוירולוגיהפרופ' ניר גלעדימומלץ 4 שבועות
1739נוירולוגיהשיבאנוירולוגיתפרופ' ניקולה מאג'ו 
1914גריאטריהשמואל הרופאגריאטריהפרופ' ארתור ליבוביץשבועיים
0414פנימיתבילינסוןגריאטריהפרופ' ישעיהו בלוססקי 
0714גריאטריהבית רבקהגריאטריהדר' שי בריל 
0141עוראיכילובעור ומיןפרופ' אלי שפרכר 
01420פנימיתאיכילובפנימית ו'פרופ' ג'ריס יעקב 
1142פנימיתהשרוןפנימית ב'דר' עליזה זיידמן 
04421פנימיתבילינסוןפנימית ב'פרופ' אלון גרוסמן 
0147פנימיתאיכילובמכון ריאותדר' יהודה שוורץ 
04422פנימיתבילינסוןפנימית ד' ומכון כבדפרופ' רן טור-כספא 
0242פנימיתאסף הרופאפנימית ו'דר' נתן כהן 
17421פנימיתשיבאפנימית ב'פרופ' הווארד עמיטל 
1716פנימיתשיבאהמטולוגיהפרופ' אביחי שמעוני וד"ר אברהם אביגדור 
2742אונקולוגיהשיבאטיפול תומךדר' דוד האוזנר 
17422פנימיתשיבאמחלות אוטואימוניותפרופ' הווארד עמיטל 
0234פנימיתאסף הרופאהיחידה למחלות זיהומיותדר' מרים וינברגרשבועיים
1521ילדיםמאירילדיםפרופ' דן נמט 
1534פנימיתמאיריחידה למחלות זיהומיותדר' מיכל חוברסשבועיים
0447פנימיתבילינסוןמכון ריאותפרופ' מרדכי קרמר 
0146פנימיתאיכילובמכון ראומטולוגיפרופ' אוריטו אלקיים 
0142פנימיתאיכילובפנימית ב'פרופ' חנן גוזנר-גור 
0246פנימיתאסף הרופאהשרות הראומטולוגידר' מירית עמית-וזינה 
0413פנימיתבילינסוןמערך לגסטרואנתרולוגיהפרופ' איריס דותן 
04423פנימיתבילינסוןפנימית א'פרופ' ענת גפטר-גוילישבועיים
0213פנימיתאסף הרופאמכון לגסטרואנטרולוגיהפרופ' חיים שירין 
1513פנימיתמאירהמכון למחלות דרכי העיכול והכבדפרופ' פרדי קוניקוףשבועיים - שישה שבועות
1702אונקולוגיהשיבאהמערך האונקולוגיפרופ' רענן ברגר 
1507פנימיתמאיראנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזםדר' אורית טויטו 
0107פנימיתאיכילובהמכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דםפרופ' נפתלי שטרןשבועיים
03431פסיכיאטריהבאר יעקבמרכז קהילתי לברה"ן יבנהדר' יאנקו יוליאן 
0343פסיכיאטריהבאר יעקב ונס ציונהפסיכיאטריהטיוטור - ד"ר טלי נחשוני 
1043פסיכיאטריההמרכז לבריאות הנפש עש בריל רמת-חןפסיכיאטריהפרופ' נתנאל לאור 
18233ילדיםשיבא-ספראפסיכוסומטית לילדים ונוער (מחלקה ג')דר' עדי חנוך-לוי 
08431פסיכיאטריהגההמחלקה ג'דר' צבי פישל 
08432פסיכיאטריהגההמחלקה ב'דר' קריבוי3 שבועות
08433פסיכיאטריהגההמחלקה א'דר' נחום כץ 
08434פסיכיאטריהגההמחלקת נוער ד'דר' בן דור-דודמינימום ארבעה שבועות
2043ילדיםשניידרפסיכיאטרית ילדים ונוערפרופ' סילבנה פניג 
1743פסיכיאטריהשיבאפסיכיאטריהפרופ' מרק וייזר, דר' רז גרוסשבועיים עד חודש
1343פסיכיאטריהלב השרוןמחלקה פסיכיאטריהד"ר שמואל הירשמן 
0444פתולוגיהבילינסוןמכון לפתולוגיהפרופ' מאורה פיינמסר 
0244פתולוגיהאסף הרופאמכון פתולוגיהדר' יהודית זנדבנק 
1244פתולוגיהוולפסוןמכון לפתולוגיהדר' שרייבר ליטיציה 
0144פתולוגיהאיכילובמכון פתולוגיהד"ר דב הרשקוביץ 
1744פתולוגיהשיבאמכון פתולוגיהפרופ' איריס ברשקשבועיים
1822ילדיםשיבא - ספראתינוקות ופגיםפרופ' ציפי שטראוס 
0245קרדיולוגיהאסף הרופאהמערך הקרדיולוגיפרופ' צבי ורד 
1245קרדיולוגיהוולפסוןמכון הלבפרופ' רונן רובינשטיין 
0445קרדיולוגיהבילינסוןקרדיולוגיהפרופ' רן קורנובסקי 
17451קרדיולוגיהשיבאמכון הלבפרופ' עמית שגב 
0145קרדיולוגיהאיכילובהמערך הקרדיולוגיפרופ' שמואל בנאי3 שבועות
2152רפואת המשפחהשרותי בריאות כלליתרפואת המשפחה מחוז שרון שומרוןדר' מרטין גרנק-קטריבס 
21525רפואת המשפחהשירותי בריאות כלליתרפואת המשפחהדר' אירנה גרשון 
21526רפואת המשפחהשרותי בריאות כלליתמחוז דן פ"ת, בי"ח בלינסוןדר' ענת גבר 
2452רפואת המשפחהלאומית שירותי בריאותרפואת המשפחהפרופ' אליעזר קיטאי2-6 שבועות
06531שיקוםבית לווינשטייןשיקום ילדים ונוערדר' שרון שקלאי 
1741עורשיבאעורפרופ' אביב ברזילי 
1712גינקולוגיהשיבאגינקולוגיה אונקולוגיתדר' יעקב קורחשבועיים
04420פנימיתבילינסוןפנימית ו'פרופ' אילן קראוזה 
06532שיקוםבית לווינשטיין-בית חולים מאירשיקום שדרה וניתוחי שדרהפרופ' עמירם כץ 
2353שיקוםמרכז רפואי שיקומי רעותשיקוםפרופ' רפי חרותי 
0653שיקוםבית לוינשטייןשיקום נוירולוגי ב' שיקום נפגעי ראשדר' נחום סורוקר ודר' ירון סחר 
0251פנימיתאסף הרופאהמכון לרפואה היפרבריתדר' שי אפרתי 
1547פנימיתמאירריאות וטיפול נמרץ נשימתיפרופ' דוד שטריתשבועיים
1532כירורגיהמאירכירורגית כלי דםדר' פייר סימון 
1753שיקוםשיבאשיקוםפרופ' ישראל דודקביץ, דר' משה בונדי 
0135ילדיםאיכילובמחלות ריאות, טיפול נמרץ ושינה ילדיםפרופ' יעקב סיון 
12421פנימיתוולפסוןפנימית ה'דר' רון דובינסקישבועיים עד שישה שבועות
0407פנימיתבילינסוןמכון אנדוקריניפרופ' אילן שמעון 
0433כירורגיהבילינסוןניתוחי לב וחזהד"ר דן ערבות 
0429כירורגיהבילינסוןכירורגיה פלסטית ויחידת הכויותדר' דין עד אל 
0113פנימיתאיכילובמכון למחלות דרכי העיכול והכבדדר' ארוין סנטו 
1747פנימיתשיבאהמכון למחלות ריאהדר' אמיר אוןשבועיים
0446פנימיתבילינסוןראומטולוגיהפרופ' יאיר מולד 
0201א.א.גאסף הרופאא.א.ג וניתוחי ראש צוארדר' אפרים אביתר 
1652רפואת המשפחהמכבי שירותי בריאותרפואת המשפחהדר' תמי ברקוביץ 
18250ילדיםשיבא - ספראכירורגית ילדיםדר' דניאל שינהר 
0101א.א.גאיכילובא.א.ג וניתוחי ראש צואר פה ולסתדר' נדאל מוהנא 
0133כירורגיהאיכילובכירורגיה לניתוחי חזה ולבדר' בן גל ינאי 
0134פנימיתאיכילובמחלות זיהומיותדר' רונן בן עמישבועיים
1734פנימיתשיבאמחלות זיהומיותפרופ' גליה רהב 
1540פנימיתמאירנפרולוגיה ויתר לחץ דםדר' בן שטרית 
1738כירורגיהשיבאנוירוכירורגיהדר' נחשון קנולר 
1529כירוריגהמאירכירורגיה פלסטיתפרופ' אבשלום שלוםשבועיים
1608אפידמיולוגיהמכביאפידמיולוגיה ואינפורמטיקהדר' גבריאל חודיקשבועיים
1518הרדמה וטיפול נמרץמאירהרדמה וטיפול נמרץפרופ' בריאן פרדמןשבועיים
2021ילדיםשניידרמכון הלב מרפאת ילדיםדר' עינת בירקשבועיים
0455פנימיתבילינסוןרפואה אינטגרטיביתד"ר עופר כספי 
0114גריאטריהאיכילובהמערך הגריאטרידר' אורלי ברק 
0941כירורגיהדנהאורולוגית ילדיםדר' יעקב בן חיים 
1213פנימיתוולפסוןמכון הגסטרואנתרולוגיהפרופ' ערן ישראלי 
3019כירורגיהאסותאטיפול נמרץ כירורגידר' ערן סגל 
0153שיקוםאיכילובשיקוםפרופ' ישראל דודקביץ 
02341פנימיתאסף הרופאמניעת זיהומיםדר' דרור מר-חיים 
1201א.א.גוולפסוןניתוחי ראש וצווארדר' יהודה רוט 
09391ילדיםדנהנוירוכירורגית ילדיםפרופ' שלמה קונסטנטיני 
0150רפואה דחופהאיכילובהמחלקה לרפואה דחופהפרופ' פנחס הלפרן 
20471ילדיםשניידרמכון ראות - מרפאהדר' דריו פרייסשבועיים
2843פסיכיאטריהשלוותהפסיכיאטריהדר' שלמה מנדלוביץמינימום 4 שבועות
17420כירורגיהשיבאכירורגיה כללית ב'פרופ' דן רוזין, דר' עידו נחמני 
1657בריאות הציבוררוטשילד 15 קומה 5, ראשל"צמרפאה תעסוקתיתדר' שלמה משהשבועיים עד שישה שבועות
01131פנימיתאיכילובהיחידה לניתוחי המעי הגס והרקטוםדר' חגית טולצ'ינסקי 
12391ילדיםוולפסוןהיחידה לנוירולוגית ילדיםפרופ' טלי שגיא 
1210גנטיקהוולפסוןגנטיקה רפואיתדר' אהוד בן 
15052אורתופדיהמאירכירורגיה ארתרוסקופית ופציעות ספורטדר' יפתח חצרוני 
04425פנימיתבילינסוןפנימית ג'פרופ' אבישי אליסעד 4 שבועות
17121גינקולוגיהשיבאנשים ויולדותפרופ' יואב ינון 
17101פנימיתאסף הרופא ושיבאמכונים גנטייםפרופ' אורית רייש ופרופ' אלון פרס 
1514פנימיתמאירגריאטריהפרופ' יצהל ברנר 
12423פנימיתוולפסוןפנימית א'דר' יואב גבע 
1021פסיכיאטריההמרכז לבריאות הנפשילדיםדר' קוסובשבועיים
12071ילדיםוולפסוןאנדוקרינית ילדיםדר' טלי בן ארישבועיים
09071ילדיםדנהאנדוקרינולוגיה וסוכרת ילדיםדר' יעל לבנטל 
0441עורבילינסוןעור ומיןפרופ' אמיליה חודק 
0432כירורגיהבילינסוןכירורגית כלי דםד"ר גלית סיבק 
08211פסיכיאטריהגההטיפול יום ילדיםדר' רות ברוך מובשוביץ ודר' שלומית צפרירשבועיים עד ארבעה שבועות
3015דימותאסותאדימותדר' מיכל גינדישבועיים
0419הרדמהבילינסוןהרדמה וטיפול נמרץפרופ' פייר זינגר 
12333כירורגיהוולפסוןכירורגיה אורולוגיתדר'אלכסנדר ציביאן 
0450כירורגיהבילינסוןרפואה דחופהד"ר דרשר מיכאל 
12424פנימיתוולפסוןפנימית ו'דר' דורון מנחמי 
01423פנימיתאיכילובפנימית א'פרופ' משה מיטלמן 
01424פנימיתאיכילובפנימית ט'פרופ' רמי הרשקוביץ 
15423פנימיתמאירפנימית א'פרופ' מיכאל לישנר 
3113פנימיתמרכז רפואי בת-ימון, בת-יםגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבדדר' נמרוד קמחי 
3207פנימיתמגדל המאה מחוז תל-אביבאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזםדר' רוזני אברמוף נס 
1732כירורגיהשיבאכירורגיה כלי דםדר' משה חלק 
1726כירורגיהשיבאכירורגיה כללית ואונקולוגיתפרופ' אבירם ניסן 
1708אפידמיולוגיהשיבאאפידמיולוגיהפרופ' רחל דנקנר 
18230ילדיםשיבא - ספראהמטואונקולוגיה ילדיםפרופ' עמוס תורן 
1717הרדמהשיבאהרדמהפרופ' חיים ברקנשטט2-6 שבועות
17021אונקולוגיהשיבאמכון אונקולוגי טיפול רב תחומי בסרטן הראש והצווארדר' איריס גלוק 
0149דימותאיכילוברפואה גרעיניתפרופ' עינת אבן-ספירשבועיים
0449דימותבילינסוןרפואה גרעיניתפרופ' דוד גרושרשבועיים
1714גריאטריהשיבאגריאטריהפרופ' דן ג'וסטו 
0104פנימיתאיכילובאורולוגיתפרופ' חיים מצקין 
0249דימותאסף הרופארפואה גרעיניתדר' מהרזד כהן פורשבועיים
02425פנימיתאסף הרופאפנימית ג'פרופ' מיכה רפופורטשבועיים
0945ילדיםדנהקרדיולוגיית ילדיםפרופ' ליויה קפוסטה 
0922ילדיםדנהילדים + מרפאותפרופ' דרור מנדל, דר' רונית לובצקי 
04101גנטיקהבילינסוןמכון לגנטיקהפרופ' לינה באסל 
04121גינקולוגיהבילינסוןמיילדות וגינקולוגיהפרופ' ארנון ויז'ניצר 
0427כירורגיהבילינסוןהשתלותפרופ' איתן מור 
0404פנימיתבילינסוןאורולוגיהד"ר שי גולן 
1233כירורגיהוולפסוןניתוחי חזה ולבדר' חגי דקל 
3321ילדיםמרכז בריאות הילד כפר סבאילדיםד"ר גור 
1549דימותמאיררפואה גרעיניתדר' בנימין קרימולובסקישבועיים
0248דימותאסף הרופארדיולוגיהדר' פאול גוטליבשבועיים
1713פנימיתשיבאמכון למחלות דרכי העיכולפרופ' שומרון בן-חורין 
1821ילדיםשיבא - ספראילדים פרופ' רז סומך, ילדים א' ודר' אסף ויונטה, ילדים ב' 
01101פנימיתאיכילובמכון גנטיפרופ' חגית בריס פלדמן 
17424פנימיתשיבאפנימית ט'פרופ' גדי סגל